Vyrábame strešná okná aj so žalúziami! Využite naše spoľahlivé služby


 

Postavili ste nový dom, kde ste nechali vybudovaÅ¥ aj skvelé podkrovie? AvÅ¡ak neviete, na ktorú firmu sa obrátiÅ¥ v prípade, že by ste v tomto podkroví chceli nechaÅ¥ inÅ¡talovaÅ¥ kvalitné streÅ¡né okná ak nim aj žalúzie? Rozhodne neurobíte krok vedľa, ak vsadíte na firmu Import TomeÄek sro, ktorá sa Å¡pecializuje na inÅ¡talácie streÅ¡ných okien a žalúzií. Na webových stránkach tejto spoloÄnosti, ktoré sú import-tomecek.eu sa môžete informovaÅ¥ o podrobnostiach.

Kvalitné streÅ¡né okná jedine od Import TomeÄek s. r. o.!

Firma spomínaná v nadpise sa zameriava na kvalitné streÅ¡né okná a ich inÅ¡taláciu a nielen to! Odborníci z tejto firmy Vám eÅ¡te tiež môžu inÅ¡talovaÅ¥ žalúzie na také streÅ¡né okná, takže budete maÅ¥ kompletný servis. Neváhajte a obráťte sa na Å¡pecialistov v tomto odbore a nebudete ľutovaÅ¥. SkutoÄne spoľahlivá kvalita a nízka cena sú zaruÄené! PresvedÄte sa na import-tomecek.eu, kde sú uvedené aj cenové relácie jednotlivých druhov streÅ¡ných okien a ich charakteristika.

Close