Aby vánoční stromeček dlouho těšil

Pořídili jste si opravdový živý vánoční stromeček a chcete se s jeho společností těšit, co nejdéle. Nikoho netěší pohled na unavené povislé větve, ze kterých opadává jehličí, které se nemilosrdně zabodává do ponožek a dalšího oblečení a zároveň velmi úspěšně se roznáší po celém bytě.
vánoční větev
Pro udržení vitality vánočních stačí dodržet několik jednoduchých pravidel.
Řezaný vánoční stromeček
Pokud si pořizujeme řezaný stromek, je dobré si zjistit, odkud stromek pochází a jak dlouho je uříznutý. Lepší kvalitu nabízí stromky z českých plantáží, které nezatěžoval složitý transport, a byly uskladňované na vhodných místech.
Stromeček po přinesení domů skladujeme v chladném prostředí v nádobě s vodou. Ještě než ho umístíme na chladné místo, uřízneme malý špalíček kmínku, který bývá zalepen smolou. Tím zajistíme vsakování vody do stromku. Stromeček během vánočních dní dokáže „vypít“ až 5 litrů vody. Kmínek neseřezáváme. Stromek nasává vodu umístěnými pletivy pod kůrou a seříznutím stromku zamezíme přísunu vody.
Po vánočních svátcích je vhodné stromek zkompostovat nebo odnést na sběrné místo.
řezané stromky
Živý stromeček v květináči
Péče o živý stromek v květináči je trochu náročnější. Stromek musíme postupně převykat na pokojovou teplotu. Přeneseme jej na několik dní do sklepa nebo garáže s teplotou 5 – 10 °C. Po několika dnech stromek přeneseme do nevytápěných částí bytu o teplotě 15 – 18 °C. Do vytápěné místnosti stromek přeneseme až před vánočními svátky a necháme ho tam jen krátkou dobu. Po tuto dobu je nezbytné dopřát stromku dostatečnou zálivku, ale pozor na přelití. Po vánočních svátcích stromek přenášíme v opačném pořadí. Nejdříve do nevytápěných částí bytu a poté do místa, kde se teplota pohybuje od 1 – 5 °C. Ven lze stromek přenést až ve dnech, kdy nehrozí žádné mrazíky.
I přes tento pečlivý postup se někdy stane, že stromek nepřižije, protože nezvládne rozdíl teplot.

Close