Dovedeme na autoskle racionálně zhodnotit každé poškození


Prasklin, trhlin, Å¡krábanců, odÅ™enin a kompletního rozbití Äelního, zadního Äi boÄního autoskla u VaÅ¡eho osobního auta, nákladního automobilu a stavebního stroje se nemusíte obávat. ExpresnÄ› a v doprovodu Å¡piÄkové kvality materiálů i montážních prací se vÅ¡ech oprav a výmÄ›ny autosklo praha ujme kvalifikovaný tým techniků autorizovaného servisu, jehož excelentní instalaÄní práce a opravy si zasluhují VaÅ¡i maximální pozornost pro zajiÅ¡tÄ›ní stoprocentní bezpeÄnosti pro provoz na pozemních komunikacích i pro zajiÅ¡tÄ›ní VaÅ¡eho komfortu.

Provedeme opravy i mimo pracovní dobu. Kontaktujte nás!

Pro autosklo prahase vyplatí zajet si do centra profesionální péÄe, která svému oboru dokonale rozumí a dokonale se vyzná v komplexní diagnostice, na jejímž základÄ› navrhne konkrétní Å™eÅ¡ení. Také veÅ¡kerou dokumentaci k zajiÅ¡tÄ›ní pojistného plnÄ›ní montážních prací ze strany pojiÅ¡Å¥ovací spoleÄnosti zákazníka ověřená servisní dílna kompletnÄ› vyřídí tak, aby klientovi zaruÄila maximální komfort. Individuální potÅ™eby každého klienta jsou pÅ™itom stoprocentnÄ› akceptovány.

Close